Seznam podeljenih certifikatov QSM*

 

 

Seznam nosilcev certifikatov QM je zaradi določil GDPR začasno umaknjen.

Ponovno bo objavljen po prejemu vseh soglasij.

Zap. št.

Ime in priimek

Organizacija

Datum   izdaje certifikata

Datum veljavnosti certifikata

1. generacija september – december 2002

1.

Matej Kač

Štore Steel, d.o.o.

18.02.2008

17.02.2016

2.

Vasja Rebec 

Droga d.d. 

18.02.2008

17.02.2013

3.

Katja Jež  

Fructal d.d. 

18.02.2008

17.02.2013

4.

Boštjan Bizjak 

Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.

18.02.2008

17.02.2016

5.

Ana Junger 

7 S Ana Junger, s.p.

18.02.2008

17.02.2019

6.

Tatjana Horvat 

Jata Emona, d.d.

18.02.2008

17.02.2016

7.

Bogomir Zorič 

Perla-Zorič@Co.d.n.o.

18.02.2008

17.02.2013

8.

Tatjana Golič 

Mlekarna Celeia, d.o.o.

17.02.2003

17.02.2008

9.

Dušan Balažič 

QCES, d.o.o.

18.02.2008

17.02.2019

10.

Tanja Gruden 

Filc, d.d. Mengeš 

18.02.2008

17.02.2013

11.

Maja Metelko 

Zavod za zdravstvo pri delu d.d.

18.02.2008

17.02.2013

12.

Tomaž Dobnikar 

NLB d.d.

18.02.2008

17.02.2019

13.

Edo Ujčič 

LAMA Avtomatizacija d.d.

18.02.2008

17.02.2016

14.

Jelenko Vidic 

Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.

17.07.2008

17.02.2016

15.

Valter Benčič 

Iskra Sistemi d.d.

18.02.2008

17.02.2016

16.

Rajko Žerovnik 

Iskra Stikala d.d.

18.02.2008

17.02.2013

17.

Tadeja Bergant 

Domel, d.d.

17.02.2003

17.02.2008

2. generacija marec – junij 2003

18.  

Andreja Trstenjak 

Labena d.o.o.

17.07.2008

07.07.2019

19.  

Nataša Hofer 

Litijska mesarija d.d.

07.07.2003

07.07.2008

20.  

Ivan Erenda 

IUV d.d.

07.07.2003

07.07.2008

21.  

Peter Škodnik

Puro Tehnika d.o.o.

07.07.2003

07.07.2008

22.  

Roman Murn 

Renault Slovenija d.o.o.

17.07.2008

07.07.2016

23.  

Vinko Bogataj

IMP KLIMAT d.d.

17.07.2008

07.07.2019

24.  

Janez Bauer 

ZZV Novo mesto

17.07.2008

07.07.2016

25.  

Barbara Germ Galič

CETIS d.d.

17.07.2008

07.07.2013

26.  

Andrej Petelin

Adria Airways d.d.

17.07.2008

07.07.2016

27.  

Patricija Lešnik

JZZ Mariborske lekarne

07.07.2003

07.07.2008

28.  

Jože Borovnik

Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.

17.07.2008

07.07.2013

29.  

Franc Props 

SPL Ljubljana, d.d.

17.07.2008

07.07.2016

30.  

Robert Srabotič

Iskra Transmission d.d.

17.07.2008

07.07.2013

31.  

Miloš Šnut 

Iskra Mehanizmi Lipnica d.d. 

17.07.2008

07.07.2013

32.  

Ciril Bezlaj 

Bezlaj in drugi, d.o.o. 

17.07.2008

07.07.2016

3. generacija september – december 2003

33.  

Peter Fajfar 

Center vlade RS za informatiko

18.02.2004

18.02.2009

34.  

Danijel Klinec

Iskra Avtoelekrika d.d.

18.02.2004

18.02.2009

35.  

Vito Nikić 

Iskra Avtoelektrika d.d.

18.02.2004

18.02.2009

36.  

Traudi Omejc Mihalič 

Zavod RS za zaposlovanje

23.04.2009

23.04.2012

37.  

Jelka Podbevšek Rozman

ŽITO d.d.

23.04.2009

23.04.2018

38.  

Marina Scheriani

Mestna občina Koper

23.04.2009

23.04.2015

39.  

Milan Šenk 

Iskra Electronics d.o.o.

18.02.2004

18.02.2009

40.  

Maja Šušteršič

Petrol d.d.

18.02.2004

18.02.2009

41.  

Zoran Antolović Seyfert

Intereuropa d.d.

23.04.2009

23.04.2012

42.  

Ivo Vencelj 

IMP KLIMA d.o.o.

23.04.2009

23.04.2012

4. generacija marec – junij 2004

43.  

Mitja Cilenšek

Eti Gum d.o.o.

28.06.2004

28.06.2009

44.  

Milena Dirnbek

EGP d.d.

28.06.2004

28.06.2009

45.  

Breda Hajnrih

UKC Maribor

16.07.2009

16.07.2015

46.  

Štefan Novak

Kompas Telekomunikacije d.o.o.

16.07.2009

16.07.2015

47.  

Marjan Porenta

Elektro Gorenjska d.d.

16.07.2009

16.07.2015

48.  

Vesna Pungeršek Žalig

Impedia, Vesna Pungeršek s.p.

16.07.2009

16.07.2015

49.  

Tomaž Vidmar

Kolektor Group d.o.o.

16.07.2009

16.07.2018

5. generacija september - december 2004

50.  

Nevenka Bandelj

Zavod RS za zaposlovanje

09.03.2005

09.03.2016

51.  

Gregor Bogataj

BOGG d.o.o.

09.03.2005

09.03.2016

52.  

Zlatko Fuks

Adriatic Slovenica d.d.

09.03.2005

09.03.2016

53.  

Edita Eberl Gregorič

Zavod za zdravstveno varstvo Kranj

09.03.2005

09.03.2016

54.  

Franc Hiti

Belimed d.o.o.

09.03.2005

09.03.2016

55.  

Alenka Kolarič

Droga Kolinska d.o.o.

09.03.2005

09.03.2019

56.  

Irena Šinkovec

Sava Trade d.d.

09.03.2005

09.03.2010

6. generacija oktober 2005 - januar 2006

57.  

Biserka Simčič  

Splošna bolnišnica Novo mesto

17.04.2006

17.04.2011

58.  

Katja Perbil Lazič   

UKC Maribor

19.07.2011

17.04.2017

59.  

Jelko Urbančič        

Agencija RS za okolje 

19.07.2011

17.04.2017

60.  

Matej Kočar

Indramat elektromotorji d.o.o.

17.04.2006

17.04.2011

61.  

Tomo Rusimovič

UKC Ljubljana

19.07.2011

17.04.2014

62.  

Ema Trstenjak

Carrera Optyl d.o.o.

17.04.2006

17.04.2011

7. generacija marec  - junij 2006

63.  

Nuša Klajič Ambrožič

Riko Kor d.o.o.

30.8.2006

30.08.2011

64.  

Bojana Beovič

UKC Ljubljana

30.8.2006

30.08.2011

65.  

Janez Kastelec

Adria Mobil, d.o.o.

30.8.2006

30.08.2011

66.  

Suzana Labaš

Splošna bolnišnica Celje

28.10.2011

30.08.2017

67.  

Ani Nuša Masnik

Dom starejših občanov Krško

30.8.2006

30.08.2011

68.  

Boris Oblak

Domel, d.d.

30.8.2006

30.08.2011

69.  

Zdenko Orožim

Splošna bolnišnica Celje

28.10.2011

30.08.2017

70.  

Gregor Sever

Elvez d.o.o.

28.10.2011

30.08.2017

71.  

Rok Škvarč

Splošna bolnišnica Brežice

30.8.2006

30.08.2011

72.  

Sandra Tušar

Splošna bolnišnica Jesenice

28.10.2011

30.08.2014

8. generacija marec - junij 2007

73.  

Jožko Čuk

SNG ŽNova Gorica

27.08.2007

27.08.2015

74.  

Lučka Djukič

Ministrstvo za obrambo

27.08.2007

27.08.2015

75.  

Lilijana Vouk Grbac

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

27.08.2007

27.08.2015

76.  

Betka Jelenko

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

27.08.2007

27.08.2018

77.  

Robin Majnik

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij

27.08.2007

27.08.2012

78.  

Darja Slapar

Kemofarmacija d.d.

27.08.2007

27.08.2012

79.  

Nika Škrabl

UKC Ljubljana

27.08.2007

27.08.2018

80.  

Ivan Tandler

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

27.08.2007

27.08.2018

81.  

Andreja Vovk

UKC Ljubljana

27.08.2007

27.08.2018

82.  

Edvina Gregorič

Splošna bolnišnica Izola

27.08.2007

27.08.2018

83.  

Jurij Avramovič Gregorič

Splošna bolnišnica Izola

27.08.2007

27.08.2018

9. generacija oktober 2007 - januar 2008

84.  

Luka Ficko 

Splošna bolnišnica Novo mesto

24.03.2008

24.03.2019

85.  

Sandra Jerebic

Splošna bolnišnica Jesenice

24.03.2008

24.03.2019

86.  

Mateja Ibrič Manfreda

Splošna bolnišnica Celje

24.03.2008

24.03.2013

87.  

Hilda Maze

Splošna bolnišnica Celje

24.03.2008

24.03.2016

88.  

Ksenija Pirš

UKC Maribor

24.03.2008

24.03.2016

89.  

Nives Rener

Splošna bolnišnica Izola

24.03.2008

24.03.2019

90.  

Barbara Sodin

Splošna bolnišnica Celje

24.03.2008

24.03.2013

91.  

Apolonija Uran

Zavod RS za transfuzijsko medicino

24.03.2008

24.03.2019

92.  

Bojan Vračko

UKC Maribor

24.03.2008

24.03.2016

10. generacija marec - julij 2008

93.  

Simona Hotujec

Onkološki inštitut Ljubljana

06.10.2008

06.10.2016

94.  

Marta Podobnik

Belinka Belles d.o.o.

06.10.2008

06.10.2016

95.  

Danijela Pušnik

UKC Maribor

06.10.2008

06.10.2016

96.  

Beno Štepic

Ministrstvo za obrambo

06.10.2008

06.10.2013

97.  

Metka Teržan

Ministrstvo za zdravje

06.10.2008

06.10.2013

98.  

Jožefa Tomažič

UKC Maribor

06.10.2008

06.10.2016

99.  

Jure Tomšič

Kakovost 2000 d.o.o.

06.10.2008

06.10.2016

11. generacija marec - julij 2009

100.

Aljoša Zalokar

Adut d.o.o.

16.07.2009

16.07.2015

101.

Igor Robert Roj

UKC Maribor

16.07.2009

16.07.2012

102.

Marjeta Dugonik

UKC Maribor

16.07.2009

16.07.2012

103.

Sandra Veber

Elektro Perčič s.p.

16.07.2009

16.07.2012

104.

Simona Virant

UKC Ljubljana

16.07.2009

16.07.2012

105.

Dušan Mežek

Iskra MIS d.d.

16.07.2009

16.07.2012

106.

Janko Primožič

Iskra Zaščite d.o.o.

16.07.2009

16.07.2018

107.

Andrej Selan

MORS, Direktorat za logistiko

16.07.2009

16.07.2015

108.

Roman Košir

UKC Maribor

16.07.2009

16.07.2012

109.

Erna Štefe

Ministrstvo za šolstvo in šport

16.07.2009

16.07.2012

12. generacija marec - julij 2010

110.

 Sonja Artač

Gimnazija Vič

 25.10.2010

 14.07.2013

111.

 Mateja Gjerkeš Tratar

Splošna bolnišnica Celje

 25.10.2010

 14.07.2019

112.

 Andreja Guček

Gorenje, notranja oprema d.o.o.

 25.10.2010

 14.07.2013

113.

 Mojca Zajc

Splošna bolnišnica Izola

 25.10.2010

 14.07.2013

114.

 Danijela Kralj

UKC Ljubljana

 25.10.2010

 14.07.2019

115.

 Stanislava Celar

Dom Dr. Janka Benedika Radovljica

 25.10.2010

 14.07.2019

116.

 Marjetka Anderle

Dom Dr. Janka Benedika Radovljica

 25.10.2010

 14.07.2019

117.

 Alen Gril

Dom Dr. Janka Benedika Radovljica

 25.10.2010

 14.07.2019

118.

 Nuša Bajda

Dom Dr. Janka Benedika Radovljica

 25.10.2010

 14.07.2019

 13. generacija marec - julij 2011

119.

 Eda Baralić Tepšić

 Hidria Rotomatika d.o.o.

 19.07.2011

 12.07.2014

120.

 Polona Lužan

 Indramat elektromotorji d.o.o.

 19.07.2011

 12.07.2014

121.

 Bojan Koren

 HSE d.o.o.

 19.07.2011

 12.07.2017

122.

 Mateja Agrež

 Splošna bolnišnica Celje

 19.07.2011

 12.07.2017

123.

 Tjaša Nacev

 Kontrola zračnega prometa, d.o.o.

 19.07.2011

 12.07.2017

124.

 Elma Šarkinović

 ADK d.o.o.

 19.07.2011

 12.07.2017

125.

 Nevenka Šestan

 UKC Ljubljana

 19.07.2011

 12.07.2017

126.

 Vinko Mrzlikar

 MORS, Urad za nabavo in upravljanje z materiali

 19.07.2011

 12.07.2014

127.

 Tatjana Kopše

 Splošna bolnišnica Celje

 19.07.2011

 12.07.2017

128.

 Majda Oštir

 UKC Ljubljana

 19.07.2011

 12.07.2014

14. generacija marec - julij 2012

129.  Mojca Kremsar Janžekovič  Elektro Gorenjska d.d.  09.10.2012  05.07.2018
130.  Mira Domjan Grilec  Pomurske mlekarne d.d.  09.10.2012  05.07.2015
131.  Taja Smolič  Aerodrom Ljubljana d.d.  09.10.2012  05.07.2018
132.  Marjan Žagar  Psihiatrična bolnišnica Begunje  09.10.2012  05.07.2018
133.  Katarina Lambrovski Stopar  Elektro-Slovenija, d.o.o.  09.10.2012  05.07.2018
134.  Jožica Kovač  Elektro-Slovenija, d.o.o.  09.10.2012  05.07.2018
135.  Metod Grkman    09.10.2012  05.07.2018
136.  Blaž Bečan  Cablex-T d.o.o.  09.10.2012  05.07.2015
137.  Andrej Šuštar  Domel d.o.o.  09.10.2012  05.07.2018 
 15. generacija marec - junij 2013
138.  Jerca Zupan  Psihiatrična bolnišnica Begunje  21.06.2013  21.06.2016
139.   Janez Zupan  Ministrstvo za obrambo  21.06.2013  21.06.2016
140.   Miran Fabijanič  Ministrstvo za obrambo  21.06.2013  21.06.2016
141.   Aleš Grošelj  UKC Ljubljana, Klinika za ORL in CFK  21.06.2013  21.06.2016
142.   Viktor Zrim  Zdravstveni dom Murska Sobota  21.06.2013  21.06.2016
143.   Marjanca  Slapničar  UKC Ljubljana  21.06.2013  21.06.2016
144.   Miriam Komac  ZZZS  21.06.2013  21.06.2016
145.   Jernej Pajek  UKC Ljubljana  21.06.2013  21.06.2016
 16. generacija september 2014 - januar 2015
146.  Igor Debevec  SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.  21.01.2015  21.01.2018
147.  Peter Frim  YDRIA MOTORS d.o.o.  21.01.2015  21.01.2018
148.  Kinga Varga  Zdravstveni dom Ljubljana  21.01.2015  21.01.2018
149.  Olga Štrukelj Skubic  Slovenski državni holding, d.d.  21.01.2015  21.01.2018
150.  Peter Samsa  Lama Avtomatizacija d.o.o.  21.01.2015  21.01.2018
151.  Miran Kastelic  JATA EMONA d.o.o.  21.01.2015  21.01.2018
152.  Ana Plamberger  ZD »dr.Jožeta Potrate« Žalec  21.01.2015  21.01.2018
153.  Zvonko Toroš  ELEKTRO PRIMORSKA d.d.  21.01.2015  21.01.2018
154.  Primož Hafner  LOTRIČ Meroslovje d.o.o.  21.01.2015  21.01.2018
155.  Mitja Lotrič  LOTRIČ Meroslovje d.o.o.  21.01.2015  21.01.2018
17. generacija april - oktober 2016
156. Jana Kolenc Muženič   Žito d.d. 25.10.2016 25.10.2019 
157. Mateja Vendramin Pintar  Emona Razvojni center za prehrano d.o.o. 25.10.2016 25.10.2019 
158. Ljubo Šafarič   25.10.2016 25.10.2019 
159. Karmen Panikvar  Zdravstveni dom Ptuj 25.10.2016 25.10.2019 
160. Robertina Benkovič  Zdravstveni dom Ljubljana  25.10.2016 25.10.2019 
161. Maja Čelešnik  Zdravstveni dom Ljubljana 25.10.2016 25.10.2019 
162. Jure Thaler  LOTRIČ Meroslovje d.o.o. 25.10.2016 25.10.2019 
18. generacija marec 2017 - januar 2018
163.  Vesna Urbanija   MORS  01.02.2018 01.02.2021 

164. 

Stanko Vegelj   MORS  01.02.2018 01.02.2021
165.  Albin Bojanc   Adria mobil d.o.o.  01.02.2018 01.02.2021
166.  Polona Likar   Splošna bolnišnica Nova Gorica  01.02.2018 01.02.2021
167.  Petra Uršnik   ZOLLERN Ravne d.o.o.  01.02.2018 01.02.2021
168.  Rok Hrast   Kolektor Group d.o.o.  01.02.2018 01.02.2021 
169.  Boštjan Kersnič   Splošna bolnišnica Novo mesto  01.02.2018 01.02.2021 

 

*Do leta 2014, do vključno 15. generacije, so certifikati znani pod imenom QSM, odslej pa kot Vodja kakovosti (QM).

Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO