Usposabljanje Vodja kakovosti (QM) - izjave udeležencev 2016

Prve udeležence prenovljenega izobraževanja za Vodjo kakovosti (QM) smo povprašali, kakšni so njihovi vtisi, kaj jih je navdušilo, kje bi bilo treba program izboljšati in kako pridobljena znanja uporabljajo pri svojem delu.


Več o usposabljanju


Karmen Panikvar, Zdravstveni dom Ptuj

»Izboljšavo vsebinsko prenovljenega usposabljanja za QM vidim v še večjem poudarku na predstavitvah primerov dobrih praks tako s področja izdelave izdelkov kot tudi storitev. Naša poklicna pot je povezana z nenehnim izpopolnjevanjem, poleg dodatnih znanj pa gre tu prav tako tudi za osebni razvoj. V naši organizaciji imamo sistem vodenja kakovosti vzpostavljen že deveto leto. To je naš utečen način delovanja in vodenja. Vanj smo ob močni podpori vodstva vključeni vsi zaposleni. Nova pridobljena znanja so možnost in priložnost za nove ideje in nenehne izboljšave za dobro vseh deležnikov.«
Ljubo Šafarič, samoplačnik

Ljubo Šafarič

»Prenovljeni del je vsebinsko polnejši, pika na i pa so odlično izbrani primeri dobre prakse. Z izobraževanjem sem pridobil neposreden vpogled na obširnejšo raven kakovosti, njena orodja in njeno razumevanje. S tem so se mi pojavile nove možnosti, ki mi zdaj omogočajo, da lahko svoje delo dvignem na višjo raven. Nova znanja prilagajam svojemu delo tako, da dajem večji poudarek statistiki, novo znanje pa črpam tudi iz prikazanih primerov dobrih praks. Že doslej sem pri delu poudarjal potrebo po dobri komunikaciji, z novopridobljenimi znanji pa bo ta še boljša in kakovostnejša.«
Mateja Vendramin Pintar, Emona, razvojni center za prehrano: »Program usposabljanja QM je za štiritedenski časovni okvir zelo obsežen. Zame, ki sem na področju kakovosti precej sveža, je pristop precej nesistematski. Izveš ogromno, posamezne teme pa se ne navezujejo prav dobro, tako da mi je manjkala rdeča nit. Nekatere teme se tudi večkrat ponovijo, kar ne upraviči visoke cene tečaja. Pogrešala sem bolj praktičen pristop h konkretnim problemom. Moteče je tudi poglavje o zakonodaji, ki je vezano na nemški prostor. Mi je bil pa zelo všeč modul s statističnimi metodami in preostalimi pristopi.«
Robertina Benkovič, Zdravstveni dom Ljubljana

Robertina Benkovič»Kot prva generacija prenovljenega programa sem občutila, da se sicer odlični in izkušeni predavatelji nekako niso poistovetili s prevedenim gradivom DGQ. Prepričana sem, da imamo tudi pri nas odlične strokovnjake, ki bi lahko pripravili vsaj enakovreden program. Izobraževanje je dobro vsebinsko postavljeno, pridobila sem širši in celovitejši pogled na kakovost ter odlično socialno mrežo s področja vodenja kakovosti. Dodatno pa bi si želela, da bi na koncu posameznega modula utrdili predstavljene vsebine tako, da bi jih lahko vsak izmed udeležencev res popolnoma samostojno uporabljal pri svojem delu.«Jure Thaler, Lotrič meroslovje

Jure Thaler»Usposabljanje po novem programu je izjemno kakovostno in uporabno. Še posebej bi želel poudariti strokovnost domačih predavateljev; z njihovo pomočjo se brez težav postavimo ob bok vsem evropskim merilom kakovosti. Izobraževanje mi je zagotovilo dodatne kompetence na področju vodenja kakovosti. Mednarodna priznanost izobraževanja še zvišuje njegovo vrednost, kar je glede na evropsko vpetost skupine Lotrič Metrology izredno pomembno. Pridobljena nova znanja sem že prvi teden po končanem usposabljanju konkretno in uspešno uporabil pri presoji, ki ga je v našem podjetju opravil Urad Republike Slovenije za meroslovje.«Jana Kolenc Muženič, Žito

Jana Kolenc Muženič»Težko sicer rečem, v čem je prenovljeni program res celovitega pregleda osnovnih tematik, s katerimi se kakovostniki danes srečujemo boljši, saj se nisem udeležila še nobenega od usposabljanj. A usposabljanje v zdajšnji obliki po mojem mnenju ponuja dobro osnovo za razmislek o različnih vidikih posameznih področij. Nekaj izboljšav za prihodnje generacije bi bilo možnih na primer na področju strukturiranja in priprave gradiva ter vključitve marketinga kakovosti med obravnavane tematike. Pridobljena znanja pri svojem delu uporabljam dnevno, saj se srečujem z vsemi na predavanjih izpostavljenimi vprašanji.«


Več o usposabljanju

Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO