Izobraževanje

Slovensko združenje za kakovost in odličnost (SZKO) je središče znanja, druženja in aktivnosti, ki promovirajo in kreirajo razvoj načel kakovosti in odličnosti v vseh sferah življenja.


V okviru svojih dejavnosti SZKO organizira različna izobraževanja in izmenjave izkušenj, skrbi za izobraževanje in informiranje članov z izdajanjem revije Kakovost in drugih publikacij ter članom omogoča različne oblike medsebojnega sodelovanja.

 

Slovensko združenje za kakovost in odličnost je tudi član Evropske organizacije za kakovost EOQ in s tem akreditirano za certificiranje strokovne usposobljenosti posameznikov za pridobitev certifikata QSM – Menedžer sistema kakovosti. Kot član EFQM smo pridobili tudi licenco za izvajanje usposabljanja »Pot k odličnosti«.


Usposabljanje QM 

 

Usposabljanje EAT za ocenjevalca PRSPO po modelu odličnosti EFQM (v sodelovanju z MIRS)


Letna konferenca

 

Revija KakovostNaročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO