Javna predstavitev mnenj o temi »Aktualni problemi na področju zdravstva«

SZKO prvič javno v DZ - Javna predstavitev mnenj o temi »Aktualni problemi na področju zdravstva«


V četrtek, 23. 1. 2014, je bila v veliki dvorani Državnega zbora, Šubičeva 4, Ljubljana, v organizaciji odbora za zdravstvo DZ javna predstavitev mnenj o temi »Aktualni problemi na področju zdravstva«. S svojimi prispevki kot uvodničarji so sodelovali tudi člani SZKO Marko Kiauta,  Aleš Košir, Tomislav Nemec in Miro Germ ter Nenad Vrtarič kot gost. Njihove prezentacije so priložene. Na predstavitvi je bila prisotna tudi predsednica sekcije za kakovost v zdravstvu ga. Sandra Tušar ter še nekateri vidni člani sekcije. Na iniciativo združenja so bili povabljeni tudi predstavniki uporabnikov – zdravstvenih zavodov, ki po mnenju članov združenja predstavljajo dobre prakse. Združenje se zahvaljuje vsem, ki so kakorkoli doprinesli k temu dogodku.


Prezentacije:


  1. Marko Kiauta - Zdravstveni sistem
  2. Nenad Vrtarič - Gradnja bolnišnic
  3. Aleš Košir - Bolnišnični informacijski sistem
  4. Tomislav Nemec - Upravljanje zavodov
  5. Miro Germ - Zgledi


Vsebina predstavitve je zapisana na magnetogramu.


Več o tej temi si lahko preberete tudi v članku Mira Germa, ki je bil 18.12.2013 objavljen v časniku Delo.

Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO