Konference in dogodki

V skladu s ciljem združenja, da svoje člane informira in izobražuje na področju kakovosti, notranje učinkovitosti in poslovne odličnosti ter omogoča izmenjevanje izkušenj med člani, SZKO organizira različne dogodke: konference, izobraževanja, predavanja, študijska potovanja, javne tribune in druge oblike izobraževanja in raziskovalne dejavnosti.Občni zbor in Letna konferenca združenja SZKO sta dogodka, ki se organizirata vsako leto.

 

 

Letna konferenca združenja SZKO


Občni zbor


Ostali dogodki


Prenos dobrih praks

Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO