Nagrade in priznanja

SZKO vsakoletno podeljuje nagrade, priznanja in pohvale.


Nagrada je namenjena posamezniku ali organizaciji za dolgoletno delo na področju širjenja in udejanjanja kulture kakovosti, vrednot in poslanstva SZKO.


Priznanje je namenjeno posamezniku ali organizaciji za nekajletno delo in pomembne uspehe na področju širjenja in udejanjanja kulture kakovosti, vrednot in poslanstva SZKO.


Pohvala je namenjena posamezniku ali organizaciji za pomembne uspehe ali enkraten prispevek, praviloma v zadnjih treh letih, na področju širjenja in udejanjanja kulture kakovosti, vrednot in poslanstva SZKO.

 

 

Komisija odloča skladno s pravili. Člani komisije so vsako leto imenovani glede na predlagane kandidate.

 

Priznanja:

LETO KONFERENCA PREJEMNIK(I)
 
1998 7. Anton Klasinc

1999 8. Albin Repše
Matjaž Marovt

2000 9. Bernard Coursat
Anton Razinger

izjemoma vsem ustanoviteljem združenja:
Peter Kunc, Peter Palma, Franc Mlakar, Rajko Sušnik, Mitja Borko, Zdravko Zore, Alojz Gorišek, Bojan Možina, Andrej Trebar, Zoltan Zemljič, Stane Kavkler, Drago Dolenc, Vlado Macur, Rudi Kavčič, Branimir Vrblač, Jakob Šink, Stanislav Mencinger, Jože Kelnerič, Janez Bernik, Lijana Kunc, Danilo Brun

za 10x udeležbo z referatom:
Bojan Tomšič

2001 10. Janez Bernik

2002 11. Zoran Lekič
Branko Škafar

2003 12. Gama System za "Penina party": Marko Šobota in sodelovci

2004 13. Vilma Fece

2005 14. Romana Klement

2008 17.
projekt Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja v sestavi:
Sonja Zavrl, vodja projekta, mag. Marinka Dodič, Marko Kiauta, Peter Kunc, Branko Škafar, Vesna Zmazek in Tatjana Žagar

2009 18. Slavko Dolinšek
Davorin Kralj

2010 19. Nada Malovrh
Milko Grebenc

2011 20. Danica Šprajcar
Sekcija za kakovost in inovativnost pri Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele Krajine – prevzemnika Franci Štupar in Franci Bratkovič
Sekcija za kakovost v kemijski industriji – prevzemnik Dušan Kranjc
Pomursko društvo za kakovost – prevzemnik Helena Kosi

2012 21. Miran Rems
kolektiv Klinike Golnik, pod vodstvom direktorja Mitje Košnika

2013 22. Nima Motazed
Elektro Gorenjska, pod vodstvom predsednika uprave Bojana Luskovca

2014 23.

Emil Nanut

Skupina posameznikov Miro Germ, Breda Hajnrih, Alenka Jeraj, Marko Kiauta, Aleš Košir, Tomislav Nemec, Sandra Tušar in Nenad Vrtarič

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, pod vodstvom direktorja prim. asist. mag. Jerneja Završnika


2015 24. Franci Štupar

2016 25.

Pohvale so prejeli: Anton Petrič, Nenad Savič, Uroš Gunčar, Bojan Lusovec, Karmen Kern Pipan

Priznanje je prejela: Mila Božič
Nagrade:

LETO KONFERENCA PREJEMNIK(I)
 
2003 12. Rajko Novak

2005 14. Karmen Gorišek

2006 15. Marko Kiauta

2007 16. Peter Merljak

2008 17. Darinka Žargi

2009 18. Lotar Kozina

2010 19. Boris Bukovec, Andrej Trebar

2011 20. Mihajlo Zozolly, Janez Gabrijelčič

2012 21. Mirjan Trampuž

2013 22. Mitja Kokove

2014 23. Vilma Fece

2015  24. Vojko Križman

2016  25.

Splošna bolnišnica Jesenice


 


Vabilo za nagrade in priznanja za leto 2015


Nagrade in priznanja za leto 2014


Nagrade in priznanja za leto 2013


Nagrade in priznanja za leto 2012


Nagrade in priznanja za leto 2011


Nagrade in priznanja za leto 2010Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO