Dr. Mila Božič, MBA

Dr. Mila Božič kot ustanoviteljica Inštituta za poslovno odličnost in inovativnost  (BE-i) širi znanja in metode tvornega sodelovanja na področju razvoja vodij in ekspertov. Njen izziv je uspešno obvladovanje sprememb za dvig sposobnosti poslovanja in inovativnosti v organizacijah in timih. Je tudi akreditirana za kovčing  vodstva/vodij in inovatorjev (Executive Coach, AC) ter samokovčing vodstvenih timov (kot partnerica podjetja CoachingOurselves).

 

V SZKO želi prispevati k razvoju neformalnih načinov učenja, ustvarjanja in delovanja. 

Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO