Novice

15. 05. 2015

Najvišje priznanje RS za poslovno odličnost tokrat ni bilo podeljeno

Odbor za priznanja PRSPO ni prepoznal nobene organizacije, ki bi ustrezala najvišjim standardom za podelitev priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za minulo leto 2014. Zato je sklenil, da se najvišje priznanje RS za poslovno odličnost za leto 2014 ne podeli. 


Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) predstavlja najvišjo državno nagrado za dosežke na področju kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Podeljuje se na podlagi meril in metodologije, ki je vzpostavljena po vzoru (evropske) nagrade EFQM za odličnost iz Bruslja, enako kot v ostalih državah Evropske unije. Kot je na včerajšnji slovesni podelitvi priznanj PRSPO v Novem mestu v organizaciji Urada RS za meroslovje povedal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, je Slovenija edina država v Evropski uniji, ki ima tovrstno priznanje opredeljeno z zakonom. Ta se izvaja od leta 1998 in spodbuja podjetja k doseganju globalne konkurenčnosti, javnim inštitucijam pa nudi orodje za izboljšanje učinkovitosti poslovanja.

 

Na javni razpis za leto 2014 se je prijavilo in v procesu ocenjevanja za priznanje sodelovalo pet organizacij. Ocenjevalo jih je petintrideset ocenjevalcev iz ocenjevalne komisije. Ocenjevanje uspešnosti poslovanja podjetij in inštitucij je potekalo po devetih merilih (evropskega) modela odličnosti EFQM. To pomeni, da se je vrednotila uspešnost delovanja voditeljstva, udejanjanja strategije, managementa zaposlenih, partnerstev in procesov ter doseženih rezultatov pri odjemalcih, zaposlenih, družbi in financah. V ožji izbor so prišle tri organizacije, in sicer podjetje Europlakat v kategoriji organizacij z 250 in manj zaposlenimi na področju zasebnega sektorja, Fakulteta za zdravstvo Jesenice v kategoriji organizacij z 250 in manj zaposlenimi na področju javnega sektorja in Univerzitetni klinični center Ljubljana v kategoriji organizacij z več kot 250 zaposlenimi na področju javnega sektorja.

 

Na slovesnosti so bili tudi letos podeljeni mednarodno priznani certifikati »Prepoznani v odličnosti« vsem petim prijavljenim organizacijam, ki so prejele več kot 300 točk. Poleg omenjenih treh finalistov sta certifikat prejela še Javni holding Ljubljana in Šolski center Kranj. Kot ugotavlja Odbor za priznanja PRSPO, se stanje na področju gospodarstva v Sloveniji počasi izboljšuje, kar ocenjuje tudi Evropska komisija, in na tej poti rasti so tudi uspešne organizacije, ki so se v preteklem letu prijavile na javni razpis PRSPO, ter številne druge, ki jim še sledijo in se že samoocenjujejo ter iščejo svoje prednosti in prepoznavajo priložnosti za izboljšave.

 

Odbor za priznanja PRSPO pa tokrat ni prepoznal nobene organizacije, ki bi ustrezala najvišjim standardom za podelitev priznanja RS za poslovno odličnost za minulo leto 2014, zato je sklenil, da najvišjega priznanja PRSPO za leto 2014 ne podeli.

 

»Odločitev odbora je bila težka, saj se zaveda razmer in uspešnosti organizacij, a hkrati se zaveda tudi namena (evropskega) modela odličnosti EFQM ter vrednosti in odgovornosti, ki ju prinaša laskavi naziv ter najvišje PRSPO za poslovno odličnost. Ta odločitev se mora v vseh nas zaiskriti kot motivacija in stalni opomin, da je vsak dan priložnost za nove izzive in stalno izboljševanje,« so utemeljili.

 

Pri tem so še izpostavili pomen priporočila št. 5 Slovenskega državnega holdinga, ki je vsem organizacijam v državni lasti naložil, da se samoocenjujejo po modelu EFQM ter tako iščejo svoje prednosti in priložnosti za izboljšave.

 

Vir: Urad RS za meroslovje 


Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO