Novice

11. 07. 2014

Vabljeni k prijavi na javni razpis za PRSPO 2014

Še do 22. septembra 2014 se lahko prijavite na javni razpis za Priznanje RS za poslovno odličnost (PRSPO) za leto 2014, ki je bil objavljen 18. aprila 2014 v Uradnem listu RS.


Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost  (PRSPO) je najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Slovenske organizacije spodbuja k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti ter hkrati daje prejemnikom priznanja večjo moč pri njihovi konkurenčnosti doma in v svetu. 

 

Ocenjevanje za priznanje PRSPO poteka na podlagi metodologije in kriterijev Evropske nagrade za odličnost EFQM iz Bruslja. V Sloveniji priznanje PRSPO podeljuje Odbor PRSPO, celoten sistem pa koordinira Urad RS za meroslovje (MIRS) skladno z metodologijo in kriteriji evropskega modela odličnosti EFQM.

 

Za priznanje se lahko potegujejo slovenska podjetja in javne inštitucije v štirih kategorijah: v zasebnem sektorju podjetja z več kot 250 zaposlenimi ter podjetja z 250 ali manj zaposlenimi, v javnem sektorju pa inštitucije z več kot 250 zaposlenimi ter inštitucije z 250 ali manj zaposlenimi.


Zainteresirane organizacije lahko razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani MIRS in svoje prijave oddate do 22. septembra 2014. V oktobru 2014 bodo potrjene ocenjevalne skupine (prijavitelji), nato pa bodo do konca leta potekali sestanki ocenjevalcev in predstavnika prijaviteljev. V januarju 2015 bodo sledili obiski v organizacijah, nato v februarju pregled poročil in ocen, v marcu pa bo odbor PRSPO sprejel odločitev in o rezultatih obvestil prijavitelje. Slovenska podelitev priznanja PRSPO bo organizirana v aprilu 2015.

 

Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO