O združenju

Slovensko združenje za kakovost in odličnost (SZKO) je neprofitna in nevladna organizacija, ustanovljena na osnovi iniciative civilne družbe s poslanstvom pomagati ustvarjati konkurenčnost in blagostanje. Njene glavne dejavnosti so:


 • Organiziranje različnih oblik izobraževanja (seminarjev, predavanj, študijskih potovanj, javnih tribun) in izmenjave izkušenj (redne letne konference),
 • Informacijska dejavnost (izdajanje revije Kakovost in drugih publikacij, predstavitev na internetu),
 • Omogočanje različnih oblik medsebojnega sodelovanja članov.

 

Združenje je tudi član evropskih stanovskih organizacij:

  

Poslanstvo

Promoviramo in udejanjamo  kulturo kakovosti in odličnosti v Sloveniji.


Vizija

Biti prepoznaven in zaupanja vreden partner, ki pomembno prispeva k celovitemu razvoju slovenske družbe.

 

Vrednote organizacijske kulture: 

 • odličnost
 • strokovnost
 • sodelovanje
 • spoštovanje
 • poštenost
 • ustvarjalnost


Strateške usmeritve:

 

 • Zadovoljstvo članov
 • Odličnost v promociji kakovosti in odličnosti
 • Odličnost v izobraževanju
 • Odličnost v prenosu znanja
 • Odličnost v strateškem svetovanju
 • Odličnost v ocenjevanju in podeljevanju priznanj
 • Odličnost poslovanja


Strateški načrt SZKO 2016 - 2020


Statut

Potrjen na Občnem zboru 20.6.2018

 

Etični kodeks

Potrjen na Občnem zboru 24.3.2016

 


Predstavitvena brošura za člane SZKO (.pdf) 

 

Brošura je namenjena vsem članom SZKO, tako fizičnim kot pravnim osebam, da se bolje seznanijo z delovanjem združenja.Predsednik

Marko Lotričimenovan 7. 9. 2017

 

Upravni odbor


Predsednik:

Marko Lotričimenovan 7. 9. 2017


Člani UO:

Mirko Stopar, imenovan 7. 9. 2017, imenovan za podpredsednika 18. 1. 2018 na seji UO

Mojca Kremsar Janžekovič, imenovana 4. 10. 2017 na seji UO

Katja Kraškovic, imenovana 20. 6. 2018

Marta Svoljšak, imenovana 20. 6. 2018

Alenka Burnik, imenovana 20. 6. 2018

Judita Rigler, imenovana 20. 6. 2018

Andreja Čufar, imenovana 20. 6. 2018

Nataša Gladovič, imenovana 20. 6. 2018

 

Moralno etična komisija 

Alen Gril, imenovan 7. 9. 2017

Aleš Buršič, imenovan 7. 9. 2017

Vinko Bogataj, imenovan 7. 9. 2017


Pravilnik MEK

 

Nadzorni odbor

Elizabeta Fon, imenovana 7. 9. 2017

Marijan Šunta, imenovan 7. 9. 2017

Sandi Grm, imenovan 7. 9. 2017


Mandatna doba članov organov je 4 leti, vsi so lahko ponovno izvoljeni. 


Častni predsednik

Jožko Čuk, imenovan 11. 11. 2011

 Nagrade in priznanja SZKO 

  About the Slovenian Organization for Quality and Excellence (in English)

Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO