Partnerske organizacije

Slovensko združenje za kakovost in odličnost (SZKO) ima sklenjene medsebojne sporazume z organizacijami, navedenimi v spodnji tabeli.

 

PARTNERSKA ORGANIZACIJA

SPLETNA STRAN
 
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu www.fos.unm.si

IIBA Slovenija, Društvo poslovnih analitikov slovenia.theiiba.org/

Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO) 

www.irdo.si


Pomursko društvo za kakovost www.pdk-drustvo.si/

Portal Kvalitet   www.kvalitet.rs.org

Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav (SUSSI) pri GZS, Zbornica elektronske in elektroindustrije

stalne-izboljsave.gzs.si/slo/


Strokovno društvo za operativno odličnost www.operativna-odlicnost.si 

Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije www.zdravniki-zobozdravniki.net

 EFQM  www.efqm.org

Evropska organizacija za kakovost (The European Organization for Quality, EOQ)

www.eoq.org


 Ameriško združenje za kakovost (American Society for Quality, ASQ)

www.asq.org

 

 

Partnerski dogodki


  • pri slovenski nagradi za družbeno odgovornost HORUS, ki jo organizirata Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDD) in Slovensko društvo za odnose z javnostmi (PRSS), imamo status podpornega partnerja
  • v sodelovanju z Uradom RS za meroslovje (MIRS) organiziramo usposabljanje za ocenjevalca EFQM/PRSPO (EAT)
 
  
 
 

Foto: FreeDigitalPhotos.net/adamr

Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO