Občni zbor 2011

Občni zbor je potekal v petek, 11. novembra 2011 ob 13. uri po 20. letni konferenci v prostorih Hotela Bernardin v Portorožu.


Kandidati

Za predsednika SZKO:

Jožko Čuk - program

Janez Benčina - program

 
Za podpredsednika SZKO:
Aleksander Zadel - program
 
Za člana UO SZKO:
predstavnik certifikacijskih organov
Zoran Lekič - program
Igor Likar - program
 
predstavnik gospodarstva
Aleš Košir - program
Franka Piskar - program
Mirjan Trampuž - program
Franc Župec - program

 

Dokumenti:
 

Dnevni red:

 1. Imenovanje volilne komisije
 2. Pregled dela SZKO v letu 2010/2011
 3. Potrditev zaključnega računa
 4. Obravnava in sprejem dopolnil statuta
 5. Volitve organov SZKO
 6. Razno


Volitve organov SZKO

Na letni konferenci SZKO 2010 je bilo z daljinskim glasovanjem predlagano, da se v bodoče občni zbori izvedejo na kraju in ob času letnih konferenc združenja. Ta predlog je sprejel in potrdil tudi UO SZKO, zato je temu sklepu potrebno prilagoditi tudi postopek volitev oz. statut.

Po statutu in dosedanjih postopkih ima sedanji UO SZKO mandat do junija 2012.

Predsedniku SZKO je mandat potekel junija 2011, vendar mu je UO SZKO podaljšal mandat do prvega občnega zbora v jeseni 2011.

Upravni odbor SZKO je zato sprejel sklep, da predlaga občnemu zboru SZKO, da zaradi zagotavljanja kontinuitete dela pri obnavljanju članstva UO, podaljša mandat do naslednjih volitev jeseni 2012 naslednjim štirim članom UO SZKO, ki se s podaljšanjem strinjajo:

 • Miru Germu, podpredsedniku
 • Jelku Urbančiču (po predlogu osnutka novega statuta) predstavniku javnega sektorja
 • Miranu Remsu (po predlogu osnutka novega statuta) predstavniku zdravstva
 • Darji Sušnik (po predlogu osnutka novega statuta) predstavnici svetovalcev s področja kakovosti


Ostalim štirim članom UO: podpredsedniku Milku Grebencu, izvršnemu direktorju Zoranu Lekiču ter članu Nenadu Saviču in članici Franki Piskar* je mandat prenehal, zato se izvedejo nadomestne volitve novih članov po predlogu dopolnjenega statuta (dosegljiv na tej povezavi).


Na občnem zboru 11. 11. 2011 bomo tako volili novega predsednika in podpredsednika ter tri manjkajoče člane upravnega odbora za celotni mandat (izvršni direktor po predlogu novega statuta ni član UO). Volili bomo tudi tri člane nadzornega odbora in tri člane disciplinske komisije.


V skladu s predlogom dopolnjenega novega statuta, ki pravi, da naj bodo v UO SZKO zastopane glavne interesne skupine združenja, se volijo manjkajoči člani po tem principu:

 • dva predstavnika gospodarstva,
 • en predstavnik certifikacijskih organov.

* podpredsednik Milko Grebenc je odstopil zaradi službenih obveznosti, Zoran Lekič je odstopil kot izvršni direktor, Nenad Savič ni želel podaljšati mandata, saj je postal predsednik uprave SFPO, Franki Piskar pa je mandat v UO prenehal zaradi opravičene (bolniške, porodniškega dopusta ter dopusta za nego in varstvo otroka) zaporedne odsotnosti iz sestankov UO.


Poziv kandidatom za člane upravnega odbora SZKO

Predlogi morajo vsebovati:

 • kratek življenjepis in predstavitev programa oz. področja iz delovanja združenja, kjer želijo sodelovati (n.pr. organizacija konference, trženje, izobraževanje za QSM, založniška dejavnost, pridobivanje sponzorjev, delo s članstvom, strokovne vsebine, poslovanje)
 • mesto in interesna skupina (gospodarstvo, certifikacijski organi)
 • pisni pristanek kandidata (kadar predloga ne vlaga sam kandidat)
 • v skladu s statutom podpora najmanj sedmih članov SZKO, od tega najmanj 3 članov združenja iz interesne skupine, ki jo želi v UO zastopati (s podpisom člana - fizične osebe oz. žigosan predlog v primeru članice pravne osebe)


Izvoljeni bodo tisti kandidati, ki bodo za posamezno mesto dobili največ glasov.Poziv kandidatom za člane nadzornega odbora SZKO in disciplinske komisije SZKO

Predlogi morajo vsebovati:

 • kratek življenjepis
 • pisni pristanek kandidata (kadar predloga ne vlaga sam kandidat)
 • podporo kandidaturi najmanj sedmih članov združenja (s podpisom člana - fizične osebe oz. žigosan predlog v primeru članice pravne osebe).


Kandidati naj pošljejo svoje kandidature na naslov SZKO, najkasneje 14 dni pred pričetkom občnega zbora, to je do 28.10.2011.


zapisal Jožko Čuk

Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO