Občni zbor 2012

Občni zbor 2012 je potekal v četrtek, 31. 5. 2012, v TPV Novo mesto.

 

Rezultati volitve organov SZKO


Podpredsednik SZKO (na predlog predsednika):
  • Miroslav Germ - IZVOLJEN
  • Zoran Lekič - POTRJEN
 

Člani IO SZKO:

 • predstavnica gospodarstva
  • dr. Milena Alič - IZVOLJENA
 

 • predstavnik svetovalcev s področja kakovosti in odličnosti
  • mag. Uroš Gunčar - IZVOLJEN
  • mag. Darja Sušnik
 

 • predstavnik s področja javnega sektorja
  • dr. Boris Bukovec - IZVOLJEN
  • mag. Tomislav Nemec - IZVOLJEN
 

Utrinki z občnega zbora

 Predsednik Janez Benčina

Poročilo o rednem letnem občnem zboru SZKO

 

 

Redni letni občni zbor našega združenja ZSKO je bil tokrat na koncu maja, v mesecu, ki smo ga občutili kot toplega nad dolgoletnim povprečjem, z ogretim začetkom meseca, nekaj dežja na sredini in ponovnim soncem na koncu. Sončen in topel je bil tudi popoldan četrtka, 31.5.2012, kot smo se z vseh koncev Slovenije zbrali v Novem Mestu.

Najprej smo si ogledali proizvodni del podjetja TPV, zadnjega dobitnika priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost.  Skupina TPV d.d. izdeluje sklope za avtomobilsko industrijo. Zgovorni gostitelji so nas prijazno popeljali skozi dvorano, v kateri nastajajo avtomobilski sedeži in nam nazorno pokazali, kako stalno zagotavljajo zahtevano visoko kakovost. Vozički so brzeli po dvorani znotraj rumenih črt in ob ravno pravem času izpolnjevali zahteve kanban , mi pa smo sledili vodniku in z varne razdalje opazovali proizvodni proces ter kimali ob številnih panojih s praktičnimi navodili, najnovejšimi grafi in urejenimi tabelami.

 

Po tej nazorni enourni predstavitvi nas je gostitelj, predsednik uprave Vladimir Gregor Bahč, povabil v slavnostno dvorano njihove slikovite Vile Elze, kjer je spregovoril še o poslovnih načrtih TPV.

 

Ob 17.00 smo statutarno ugotavljali sklepčnost in našteli 24 prisotnih članov, tako da se je seja rednega občnega zbora lahko začela ob 17.30.

 

Predsednik SZKO Janez Benčina je predlagal dnevni red:

 

1. Pregled dela SZKO v 2011

 

2. Potrditev zaključnega računa za leto 2011

 

3. Pregled planiranih in realiziranih aktivnosti v obdobju november 2011 - maj 2012

 

4. Smernice razvoja in plan poslovanja v letih 2012 in 2013

 

5. Obravnava in sprejem dopolnil statuta

 

6. Volitve organov SZKO

 

7. Mandat zbora za razgovore in eventualne pogodbe o sodelovanju, združevanju in partnerskih povezavah z organizacijami s poslanstvom kakovosti in/ali odličnosti

 

8. Razno

 

Dnevni red ter predlog delovnih teles je bil kot tudi vsi naslednji sklepi sprejet z večino prisotnih članov.

 Občni zbor

Predsedujoči občnemu zboru Zoran Lekič je predstavil gradivo o delu SZKO v 2011, kar je predsednik Janez Benčina dopolnil s podrobnim pregledom dela SZKO v 2011. Še zlasti se je imensko zahvalil aktivnim članom za njihove dragocene prispevke, izpostavil koristno in skrbno pripravo novega statuta, za kar je poskrbel Miro Germ, ter med drugim poudaril, da je bil skladno sklepom zadnje skupščine zamenjan računovodski servis. Predsednik je posebno težo posvetil povezovanju z drugimi organizacijami in opisal opravljene aktivnosti.

 

Predsedujoči Zoran Lekič je nato predstavil zaključni račun za leto 2011, ki je bil po razpravi sprejet z vsemi glasovi prisotnih članov.

 

Predsedujoči Zoran Lekič je predstavil pregled planiranih in realiziranih aktivnosti v obdobju november 2011 - maj 2012. Predsednik Janez Benčina je podrobneje pojasnil doseženo stanje in naslednje korake 17 ključnih aktivnosti tudi z njihovim finančnim učinkom ter podal smernice razvoja in plan poslovanja v letih2012 in2013.

 

Po sprejemu nove različice statuta, ki uvaja nova organizacijska telesa, na primer izvršilni odbor in sekcije,  s čimer bo delovanje SZKO postalo bolj učinkovito, je predsedujoči Zoran Lekić predstavil nove kandidate za organe, kjer je sedanjim članom pretekel mandat. Po tajnem glasovanju je volilna komisija s preštevanjem glasovnic ugotovila in razglasila izvoljene člane:

 

Miro Germ in Zoran Lekič za mesti podpredsednikov IO,

 

Milena Alič za mesto člana IO predstavnikov gospodarstva,

 

Boris Bukovec in Tomislav Nemec za mesti članov IO predstavnikov področja javnega sektorja,

 

Uroš Gunčar za mesto člana IO predstavnikov svetovalcev s področja kakovosti in odličnosti.

 

Skupaj s predsednikom Janezom Benčino in članoma Francem Župcem in Alešem Koširjem, ki sta bila izvoljena za predstavnika gospodarstva na občnem zboru novembra 2011,  sestavlja izvršilni odbor 9 oseb – predsednik, dva podpredsednika in 6 članov.

 

Na izpraznjeno mesto Milene Alič v nadzornem odboru je predsednik Janez Benčina predlagal glasovanje o imenovanju Marka Šobote na njeno mesto ter se zahvalil preteklim članom organov SZKO in pozdravil novoimenovane člane.

 

Ker pod točko razno ni bilo razprave, je predsedujoči Zoran Lekič ob 20.00 zaključil občni zbor, predsednik Janez Benčina pa prisotne povabil na druženje ob kulinaričnih dobrotah na Trško Goro, kjer smo ujeli še lep razgled pred sončnim zahodom in v prijetnem okolju kmečkega turizma Colnar okusili marsikatero izvrstno dolenjsko jed v sproščeni družbi in ob zanimivih pogovorih.

 

mag. Aleš Košir

 

 


 

Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO