Občni zbor 2014

Na letnem občnem zboru Slovenskega združenja za kakovost in odličnost, ki je bil 25. septembra 2014, smo med drugim izvolili nove člane izvršilnega odbora SZKO in potrdili spremembe statuta združenja.

 

Po ugotavljanju sklepčnosti ter imenovanju delovnega predsedstva in volilne komisije je podpredsednik SZKO Zoran Lekič predstavil program znaka SQ – Slovenska kakovost, ki mu bo SZKO tudi v prihodnjem letu namenil posebno pozornost. Med drugim je pojasnil pravila presojanja, ki zajemajo deset pogojev, razvrščenih v tri skupine, po katerih se presojajo izdelki oziroma storitve podjetja, ki se poteguje za znak SQ. Preverja se, ali je doseženo izpolnjevanje vseh zahtev zakonodaje, uveljavljenih poslovnih praks in pogodbenih obveznosti, ali je uveden in vzdrževan učinkovit sistem kakovosti poslovanja, ki se odraža s pozitivnimi odzivi odjemalcev, in ali je vsaj polovica vrednosti materiala, znanja in dela v proizvodih ali storitvah slovenskega izvora. Ob tem je gospod Lekič poudaril pomen znaka SQ in izpostavil poplavo dvomljivih znakov kakovosti oziroma odličnosti na slovenskem trgu ter izpostavil vprašanje njihove kredibilnosti. Znak SQ se v primerjavi z njimi ponaša z več kot dvajsetletno tradicijo. Do zdaj je bilo podeljenih že več kot 270 znakov SQ, kar dokazuje, da se podjetja v vedno večji meri zavedajo dodane vrednosti izdelkov in storitev, ki jim je priznana slovenska kakovost.

 

Člani SZKO so zatem sprejeli predlagane spremembe statuta združenja, ki so posledica uskladitev z veljavno zakonodajo in z novo organiziranostjo združenja. Statut bo v naslednjem letu dopolnjen s poslovnikom o delovanju SZKO, kodeksom obnašanja članov SZKO in pravilnikom o finančnem poslovanju. Svoj pogled na postopek spreminjanja in dopolnjevanja statuta so podali predsednik SZKO Janez Benčina, podpredsednik SZKO Miro Germ in članica izvršilnega odbora SZKO Polonca Kovač. Potrjeni statut začne veljati s 1. januarjem 2015.

 

Po potrditvi zaključnega računa za leto 2013 s pozitivnim poslovnim izidom v višini 1.211 evrov in predstavitvi letnega poslovnega načrta za obdobje od septembra 2014 do septembra 2015 so sledile volitve organov SZKO.

 

Nekaterim članom izvršilnega odbora je potekel mandat, zato je bilo treba razpisati volitve za nove člane. Za predstavnike izvršilnega odbora SZKO s področja gospodarstva so bili imenovani Milena Alič (prejela je 32 glasov), Miro Germ (prejel je 30 glasov) in Miloš Požar (32 glasov). Za predstavnika javnega sektorja v izvršilnem odboru SZKO je bil izvoljen Tomislav Nemec (dobil je 34 glasov), za predstavnika svetovalcev pa Uroš Gunčar (19 glasov). Vseh glasovnic je bilo 35, od tega so bile vse veljavne. Mandat novih članov izvršilnega odbora SZKO traja dve leti.

 

Občni zbor članov SZKO smo zaključili s prijetnim druženjem s pogostitvijo.

 

Občni zbor 2014 - Fotogalerija


Občni zbor 2014 - Operativno delovanje sekretariata SZKO v 2015

    

Vabilo na občni zbor 2014


Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO