Priznanja in nagrade 2012

Nagrada in priznanji za leto 2012

 

SZKO vsakoletno podeljuje nagrade in priznanja.

Nagrada je namenjena posamezniku za njegovo dolgoletno delo na področju širjenja kulture kakovosti in poslanstva SZKO.

 

Priznanji sta dveh vrst;

  • priznanje posamezniku za njegov enkraten prispevek v zadnjih treh letih in
  • priznanje skupini članov za uspešno uvedbo koristne prakse, procesa, storitve ali programa, kar predstavlja preboj na domačem področju.

 

Razpis za predloge za nagrade in priznanja za leto 2012 je bil kot tradicionalno objavljen zadnji številki revije Kakovost.

 

Nagrade so bile podeljene na 21. letni konferenci SZKO. 

 

Aleš Košir utemeljuje odločitev komisije za podelitev nagrad in priznanj.

 

Nagrada SZKO

 

Nagrado slovenskega združenja za kakovost in odličnost za leto 2012 prejme mag. Mirjan Trampuž za dolgoletno uspešno razvijanje in razširjanje vodenja in kulture kakovosti ter poslanstva SZKO.

 

 

Gospod Mirjan Trampuž je svojo več kot štiridesetletno delovno pot v elektrogospodarstvu začel takoj po srednji šoli. Ob delu je zaključil univerzitetni študij na Fakulteti za elektrotehniko, kjer je tudi magistriral. Študij MBA je končal na poslovni šoli IEDC.

 

V podjetju ELES je opravljal različne vodstvene funkcije. V zadnjih letih je bil pomočnik generalnega direktorja. S svojim delom je pomembno prispeval k povečanju prepoznavnosti sistemov vodenja v elektroenergetiki. Pri delu je izjemno strokoven, sistematičen, širok v razmišljanju, pošten in ugleden sodelavec.  V rezultatih svojega dela uživa.

 

Pod njegovim vodstvom so v ELES uvedli in razvili sistem vodenja kakovosti, sistem ravnanja z okoljem, sistem varovanja informacij ter sistem varnosti in zdravja pri delu. Zlasti je pomemben njegov prispevek k načinu, na katerega so ti sistemi vsebinsko povezani v enovito celoto, da je mogoče učinkovito obvladovati tveganja.

 

V letu 2011 je pripravil  in izvedel pomembno Poslovno akademijo ELES.

 

Svoje bogato znanje in široke izkušnje deli z udeleženci šole kakovosti SIQ ter na številnih strokovnih srečanjih in posvetih. Uresničuje jih tudi kot član nadzornega sveta podjetja Talum in sveta SIQ.

 

Mag. Mirjan Trampuž razume kakovost kot način dela in življenja ter jo prenaša v najširše okolje.

 

 

Priznanji SZKO

 

Priznanje posamezniku


Priznanje posamezniku za njegov enkratni prispevek v zadnjih treh letih izrekamo mag. Miranu Remsu, dr. med., predsedniku sekcije Kakovost v zdravstvu pri Slovenskem združenju za kakovost in odličnost v letih 2008 – 2010 za njegovo aktivno vlogo in inovativne pristope pri uresničevanju poslanstva združenja s širjenjem načel kakovosti v zdravstvu in širše.

 


Mag. Miran Rems je pomemben promotor prizadevanj za kakovost na področju zdravstva in širše. Njegovo delovanje na področju kakovosti predvsem zajema razvoj kakovosti procesov, za katere je odgovoren ali pri njih deluje kot kirurg.

 

Prizadevanjem za kakovost pomaga tudi kot presojevalec v postopkih certificiranja in akreditiranja.

 

Zlasti pa je kot predsednik Sekcije za kakovost v zdravstvu pri SZKO v letih 2008 do 2010 dvignil raven delovanja sekcije, tako da sta se povečala njen vpliv in koristnost. Sekcija je v tem obdobju vpeljala prakso dobro obiskanih sredinih popoldnevov, na katerih so bile obravnavane pomembne teme, kot so na primer pojasnilna dolžnost, predaja in strokovni nadzor. Pomembno pa je sodeloval tudi pri pripravi Nacionalne strategije kakovosti in varnosti v zdravstvu za obdobje 2010- 2015.

 


Priznanje skupini


Priznanje skupini članov za uspešno uvedbo koristne prakse, procesa, storitve ali programa, kar predstavlja preboj na domačem področju, izrekamo kolektivu Klinike Golnik, Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik, pod vodstvom direktorja prof. Mitje Košnika, dr.med., za uspešen razvoj sistematičnega vodenja in kulture kakovosti ter širjenje svojih pristopov v slovenske zdravstvene organizacije na prebojen način.

 

 

Kolektiv Klinike Golnik uspešno in sistematično razvija vodenje in goji kulturo kakovosti. Pod vodstvom sedanjega direktorja Mitje Košnika pridobljeno znanje in zavezanost kakovosti sistematično širi tudi na ostale javne zdravstvene organizacije znotraj slovenskega zdravstvenega sistema.

 

V dveh zaporednih celodnevnih predstavitvah so osebju slovenskih javnih zdravstvenih zavodov predstavili svoje izkušnje in rešitve vsi profili kolektiva, tako direktor, zdravniki, klinični farmacevti, medicinske sestre, osebje laboratorijev in drugi. Udeleženci predstavitev so prejeli elektronsko gradivo z izdelanimi dokumenti in s povabilom, da jih lahko uporabijo.Zato jim v imenu Slovenskega združenja za kakovost in odličnost izrekamo priznanje za odprto in sistematično izmenjavo znanja in izkušenj na inovativen način.

 

 

mag. Aleš Košir, član izvršilnega odbora SZKO, predsednik komisije za nagrade in priznanja

Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO