Revija Kakovost

V okviru svojih izobraževalnih dejavnosti SZKO skrbi za izobraževanje in informiranje svojih članov tudi z izdajanjem revije Kakovost.
 
V reviji Kakovost so objavljeni strokovni in znanstveni članki ter najboljše študije primerov s področja kakovosti. Revija izide trikrat letno – marca, junija in oktobra in jo prejemajo vsi člani Združenja, skupaj okrog 1000 prejemnikov.

 

Arhiv preteklih izdaj 

 


 
Revijo Kakovost izdaja Slovensko združenje za kakovost in odličnost, Dimičeva 13, Ljubljana  
 
 
Uredniški odbor:

Tonja Blatnik,

Marko Kiauta,

Matej Kadliček,

Ksenija Frelih,

Saša Kocijančič,

Petra Kodela Felicijan,

Irena Malenkovič,

Barbara Gunčar

 

Grafična izvedba: Cicero, d.o.o., Begunje
 
Naslov uredništva: 
Dimičeva 13, 
Ljubljana, 
tel. 01 5898 490, 
faks: 01 5898 491
 
Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana
 
ISSN 1318 - 0002


Navodila sodelavcem revije Kakovost in uredniška politika

 

Načrtovani izidi revije Kakovost v letu 2015

 

Arhiv preteklih izdaj 


Pretekli uredniški odbori revije Kakovost


Predloga za objavo člankov v reviji Kakovost


Predloga za prispevke za konferenco SZKO


Cenik oglaševanja v reviji Kakovost

Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO