Sekcija za državno upravo

Sekcija za državno upravo je bila ustanovljena 21.2.2018.
Vodstvo sekcije - predsedstvo


Predsednik sekcije:

g. Robin Majnik, Urad RS za izvrševanje kazenskih sankcij

Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

ANKETA ZA PREJEMNIKE ZNAKA SQ

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO