Sekcija za energetiko

Sekcija za energetiko pri SZKO je bila ustanovljena 7.4.2016.


 

Osnovni namen Sekcije za energetiko je spodbujati kakovost in odličnost med vsemi člani ustanovljene sekcije.


Osnovni cilji Sekcije za energetiko so predvsem usmerjeni v medsebojno izmenjavo dobrih praks, prepoznati stanje področja kakovosti in odličnosti znotraj organizacij s področja energetike, ter sodelovati na letni konferenci SZKO.


Znano je namreč, da z uspešnim izvajanjem in izpolnjevanjem zahtev sistemov vodenja v organizacijah, organizacije lažje dosegajo zastavljene cilje in se nenehno izboljšujejo. Vodstva sekcije - predsedstvo


Predsednik sekcije:

g. mag. Boris Sovič, predsednik uprave Elektro Maribor, d.d.


Podpredsednica sekcije:

ga. mag. Mojca Kremsar Janžekovič, svetovalka uprave Elektro Gorenjska, d.d.Člani sekcije - organizacije in njihovi predstavniki:


Elektro Maribor, d. d. - g. Boris Sovič, g. Miroslav Pečovnik

Elektro Gorenjska, d. d. - ga. Mojca Kremsar Janžekovič

Elektro Celje, d. d. - ga. Irena Malenković

Elektro Primorska, d. d. - g. Zvonko Toroš

Elektro Ljubljana, d.d. - g. Gregor Kita

ELES, d.o.o. - g. Igor Loborec

Petrol d .d. - ga. Marta Svoljšak, g. Marko Rozman

GEN energija d.o.o. - g. Aleš BuršičReferat SE predstavljen na 25. jubilejni konferenci SZKO v Portorožu, 2016: 

STANJE VPELJAV INTEGRIRANIH SISTEMOV VODENJA V SLOVENSKIH ENERGETSKIH DRUŽBAH


K pridružitvi vabimo vse organizacije iz področja energetike, da se nam pridružijo, saj bomo skupaj lažje dosegali kakovost in odličnost na naši poti uresničevanja.

Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO