Prednosti in koristi znaka SQ

Lažja prepoznavnost kakovosti in izvora

 

 • Znak SQ je simbol prepoznane in preverjene kakovosti izdelkov in/ali storitev, ki pomaga k pospeševanju prodaje in doseganju prodajnih ciljev.

 

 • Konkurenca je vse močnejša, znotraj Slovenije, še bolj v tujini. Znak SQ naj pokaže vaše prednosti pred konkurenco.

 

 • Znak SQ vodi v uspešno poslovanje in je dvojna promocija za podjetje in Slovenijo.

 

 

Spodbujanje dviga kakovosti

 

 • Postopek pridobivanja in podelitve SQ-certifikata je zahteven in ne pomeni zgolj »podeliti certifikat«, ampak predstavlja celovito presojo kakovosti izdelkov in/ali storitev, za katere se podeljuje.

 

 • Presojajo in ocenijo se dejavniki tveganja, povezani s proizvodom/storitvijo in s procesom izdelave tega proizvoda ali razvojem storitve. Uspešna presoja sistema kakovosti pomeni zagotavljanje visoke stopnje verjetnosti, da bo kandidat dolgoročno zagotavljal kakovost svojih proizvodov in storitev.

 

 • Ugotavlja se, kako so kupci celovito zadovoljni, v vseh pričakovanih segmentih kakovosti, v poslovanju s kandidatom, in tudi, ali kandidat za SQ-certifikat izpolnjuje pričakovanja do svojih dobaviteljev.

 

 • Presoja pomeni odkrivanje, predstavljanje in pojasnjevanje šibkih mest v procesih, dejavnikov tveganja, neskladnosti … Dodana vrednost presoje so spodbujanje urejanja rezultatov in načrtovanje korektivnega ukrepanja, kjer je potrebno, ter pregled učinkovitosti teh ukrepov s ciljem doseganja vse višje ravni kakovosti poslovanja.

 

 • Kandidat mora pripraviti plan napredka za naslednje obdobje.

 

 • Uspešnost in učinkovitost realizacije plana napredka in ustreznost vseh dejavnikov, ki so bili obravnavani v katerikoli stopnji presoje/ocene, se spremlja ob podelitvi in obnovi veljavnosti certifikata SQ vsaki dve leti.

 

 

Dodatna močna promocija

 

 • objava prejemnikov znaka SQ na spletni strani SZKO

 

 • slavnostna podelitev znaka SQ na strokovnih in promocijskih dogodkih

 

 • promocija v medijih

 

 • navezovanje poslovnih povezav, izmenjava znanja, dostop do širokega nabora strokovnih člankov in mreže strokovnjakov s področja kakovosti preko včlanitve v mrežo SZKO.

Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO