Usposabljanje Pot k odličnosti

Usposabljanje »Pot k odličnosti« za samoocenjevanje organizacije


Slovensko združenje za kakovost in odličnost (SZKO) organizira usposabljanje, namenjeno menedžmentu organizacij vseh nivojev in vseh velikosti s ciljem izboljšati vaše poslovanje oz. delovanje.


Med usposabljanjem se boste naučili, kako izvesti samocenjevanje po modelu odličnosti v vaši organizaciji.


Kje in kdaj?


Usposabljanje izvaja SZKO na Dimičevi 13 v Ljubljani in tudi na vaši lokaciji, če je udeležencev več kot 6.


Za več informacij pokličite pisarno združenja na številko (01)58 98 490 ali pošljite elektronsko sporočilo na info@szko.si.


Kaj pridobite vi?


Znanje celovitega pristopa za izboljšanje poslovanja:

 • Kaj je odličnost
 • Kateri so koraki na tej poti
 • Kako pridobiti zaposlene v vaši organizaciji za stalne izboljšave
 • Katera so orodja za samoocenjevanje in kako jih uporabiti
 • Kako razvrstiti aktivnosti izboljšav po pomembnosti
 • Kako izdelati akcijski načrt izboljšav v vaši organizaciji
 • Kako upravljati projekte izboljšav
 • Kako se pripraviti na pridobitev certifikata EFQM »Predani odličnosti«

Kaj pridobi vaša organizacija?

 

Skupna značilnost vseh izsledkov raziskav je, da se uporaba orodij kakovosti in modelov odličnosti kaže v bistveno boljših rezultatih poslovanja organizacij, ki v dovolj velikem obsegu ključno pripomorejo k učinkovitosti, uspešnosti in mednarodni konkurenčnosti posamezne države.


Raziskave kažejo, da so organizacije v obdobju petih let po prejemu nagrade odličnosti v povprečju zabeležile precej boljše rezultate pri vseh ključnih kazalnikih kot primerljive skupine organizacij. Npr.:

 • višji donosi delnic
 • višja rast dobička iz poslovanja
 • višja rast prodaje
 • višja rast zaposlenosti
 • višja rast donosnosti prodaje
 • višja rast donosnosti sredstev

Rezultati študije na primeru Velike Britanije v l. 2011 potrjujejo pozitiven vpliv in prispevek upravljanja kakovosti k uspehu organizacij:

 • 6 % prispevek k BDP
 • povprečna donosnost prihodkov (ROI) v razmerju 6:1
 • povprečno znižanje stroškov v razmerju 16:1

Obrazložitev modela odličnosti EFQM


Ob številnih menedžerskih orodjih in tehnikah v splošni rabi omogoča evropski model odličnosti EFQM celovit pogled na organizacijo preko (samo)ocenjevanja, kjer določimo prednosti in področja, potrebna izboljšav, ter tudi točke, ki kažejo, na katerem mestu se organizacija nahaja na poti k odličnosti. Mogoče ga je uporabljati tako za ugotavljanje primernosti uporabljenih menedžerskih pristopov kot za oceno rezultatov vseh deležnikov (odjemalcev, zaposlenih, lastnikov in družbe). Lahko ga uporabljamo v povezavi s katerim koli od številnih vrst orodij, odvisno od potreb in dejavnosti organizacije, kot splošno ogrodje za razvoj inovativnosti in trajnostne odličnosti za izboljšanje konkurenčnosti. Pomembno je tudi, da uporaba modela odličnosti EFQM ni povezana z velikimi finančnimi vložki, temveč je odvisna predvsem od zaveze najvišjega vodstva organizacij temeljnim načelom odličnosti.

 

Podpora k njegovi uporabi


Podporo modelu odličnosti EFQM je izrazil tudi predsednik Sveta Evropske unije, Herman van Rompuy, ki je dejal, da se »vse evropske organizacije, tako v javnem in zasebnem sektorju soočajo z novimi izzivi ter da večji pritisk konkuriranja na svetovnem trgu z omejenimi sredstvi pomeni, da moramo vsi sodelovati za zagotovitev prihodnje blaginje nam in prihodnjim generacijam.« Poudaril je še, da model EFQM zagotavlja okvir, ki spodbuja sodelovanje in inovacije, ki jih bomo potrebovali, da bi zagotovili doseganje tega cilja.


Na podlagi kriterijev tega modela ter Zakona o priznanju RS za poslovno odličnost se od leta 1998 podeljuje najvišje državno priznanje podjetjem in javnim inštitucijam po vzoru Evropske nagrade za odličnost iz Bruslja na enak način kot v ostalih državah EU.


S pridobljenim znanjem boste lahko izvedli samoocenjevanje, kot to priporoča SOD oz. priporočilo št. 14: Doseganje kakovosti in odličnosti poslovanja družb / skupin za podjetja v državni lasti.


Prepričani smo, da je doseganje odličnosti ključnega pomena za dolgoročni razvoj in obstoj vsake organizacije, tudi države. Neprestano izboljševanje, ki temelji na sodelovanju, je nikoli končan proces. Težnja k doseganju odličnosti je pot k družbeno odgovornemu ravnanju organizacij, pot k trajnemu preživetju in razvoju v konkurenčnem, globalno povezanem gospodarstvu, katerega integralni del je naša država.


Družbe, ki doslej modela EFQM niso uporabljale, lahko začetno ocenjevanje izvedejo v sodelovanju z domačimi ocenjevalci člani SZKO.

Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO