Usposabljanje QM

V skladu z zahtevami European Quality Organisation – EOQ, je Slovensko združenje za kakovost in odličnost akreditirano za certificiranje strokovne usposobljenosti oseb.


*Menedžer kakovosti - QM


Ena od najbolje uveljavljenih harmoniziranih shem je menedžer kakovosti QM. V Evropi je po tej shemi certificiranih več kot 24.000 oseb, v Sloveniji pa smo do sedaj certificirali 169 menedžerjev kakovosti.


Menedžer kakovosti pridobi celovito znanje s področja vodenja kakovosti, ki lahko pomaga prav vsaki organizaciji do učinkovitega organiziranja in vodenja procesov, ter celovitega uspešnega poslovanja. Pridobljeno znanje in izkušnje niso primerne samo za predstavnika vodstva kakovosti ali skrbnika sistema kakovosti, pač pa za vse vodilne delavce.


Več informacij lahko najdete v predstavitveni brošuri Evropske organizacije za kakovost (EOQ), v skladu z zahtevami katere je SZKO akreditirano za certificiranje strokovne usposobljenosti oseb, in predstavitveni brošuri o vlogi SZKO kot članu EOQ.


Vsebina usposabljanja QM po modulih

 

 


Naslednje izobraževanje bo spomladi 2018 v naslednjih terminih:


12., 13., 16. in 17. april 2018 - 1. modul: Sistemi vodenja kakovosti (SVK)

10., 11., 14. in 15. maj 2018 - 2. modul: Uvajanje in izvajanje sistemov vodenja kakovosti (UI)

7., 8., 11. in 12. junij 2018 - 3. modul: Metode in orodja kot podpora vodenju (STM)

4. - 7. septembra 2018 - 4. modul: Razvoj in razširjanje SVK na vse poslovne procese (TQM) 


Izobraževanje je namenjeno osebju vseh organizacij.

 

Posamezen modul traja 4 dni od 9. do 17. ure.


Kotizacija

Kotizacija za posamezen modul je 690€+DDV. Vključuje organizacijo usposabljanja, izvedbo, potrebno učno gradivo, kosilo in osvežilne napitke med usposabljanjem.

Cena certificiranja je 420€+DDV in vključuje pisno in ustno izvedbo preverjanja znanja ter izdajo certifikata EOQ in SZKO.


Kotizacijo za usposabljanje v višini 690€+DDV za posamezen modul in certificiranje v višini 420€+DDV poravnate po prejetem računu, na transakcijski račun SZKO: SI56 0208 3001 8252 371


Kraj izvedbe usposabljanja

Usposabljanje bo potekalo na GZS, Dimičeva 13, Ljubljana.


 


PRIJAVNICA


 


 

*Od 1. januarja 2015 prednostno uporabljamo poimenovanje »vodja kakovosti« namesto »menedžer kakovosti«. V skladu s tem bo posodobljeno tudi študijsko gradivo.

 

Izjave udeležencev usposabljanja 16. generacije


Utrinki z usposabljanj v fotogralerijah:

3. modul 2018

2. modul 2018

1. modul 2018

Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO